Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

News

Informacja

07.02.2018

Na podstawie art. 39-41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” został wyłożony do wglądu projekt powyższego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Dokumenty są dostępne w następujących formach:

  • elektronicznej – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
  • elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiskaObwieszczenia i ogłoszenia
  • papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie,                           ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.  

Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 8 lutego 2018 r. do dnia 1 marca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl, urzadkunow@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.