Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6599
W sumie: 87255

News

News zdjęcie id 638

Obwieszczenie

13.12.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 39-41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla projektu dokumentu: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024został wyłożony do wglądu zaktualizowany projekt powyższego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. programu.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Dokumenty są dostępne w następujących formach:

  • elektronicznej  – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
  • elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiskaObwieszczenia i ogłoszenia
  • papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.  

Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 14 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Zaktualizowany projekt Programu Ochrony Środowiska dla gm. Kunów (*.pdf)

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ Kunów na lata 2017-2020 (*.pdf)

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.