Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6544
W sumie: 87200

News

News zdjęcie id 582

Obwieszczenie

25.08.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, 519 ze zm.) oraz art. 39-41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów podaje do publicznej wiadomości informację,  że został opracowany projekt dokumentu: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Niniejszym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektu.

Dokument jest dostępny w następujących formach:

  • elektronicznej  – na stronie internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Aktualności
  • elektronicznej – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów bip.kunow.pl w zakładce Ochrona środowiskaObwieszczenia i ogłoszenia
  • papierowej – wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101 w godzinach od 7.30 do 15.00.  

Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 101
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@kunow.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 19 września 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta  i Gminy Kunów.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Projekt Programu Ochrony Środowiska (*.pdf)

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.