Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

News

News zdjęcie id 486

Informacja

15.03.2017

W czwartek 9 marca 2017r. w budynku OSP w Kunowie została otwarta Świetlica Środowiskowa. Świetlica działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, którym kieruje Joanna Potrzeszcz.  Na uroczyste otwarcie Świetlicy Środowiskowej przybyli: Anna Gromska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, Mariola Grabowiecka – Zastępca Burmistrza, ks. Jerzy Ejchler – Proboszcz Parafii, Szymon Pająk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie oraz Piotr Bek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie oraz Radni Rady Miejskiej w Kunowie, Roman Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie ubiegłej kadencji, Władysław Ćwiek – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kunowie i Waldemar Ćwikła – Komendant Zarządu Gminnego OSP w Kunowie. Na uroczystość przybyli również: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendant Komisariatu Policji w Kunowie, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kunów jak również pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. Dyrektor Anna Gromska, Kierownik Joanna Potrzeszcz oraz Burmistrz Lech Łodej dokonali symbolicznego otwarcia świetlicy przecinając wstęgę a ks. Proboszcz poświęcił świetlicę.

W trakcie uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kunów oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UW w Kielcach, którzy dziękowali za zaangażowanie, zakończenie prac remontowych świetlicy oraz przygotowanie dokumentacji organizacyjnej świetlicy.

Podczas spotkania Julia Kutera uczennica Publicznego Gimnazjum w Kunowie oraz jej partner Sebastian Sitek wychowankowie Szkoły Tańca Respect Dance zaprezentowali swoje umiejętności taneczne podczas krótkiego występu.

Katarzyna Orczyk Kierownik Świetlicy Środowiskowej przedstawiła zadania świetlicy, która jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, realizującą postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu wspierania funkcji opiekuńczej rodziny. Świetlica realizuje następujące zadania: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie kultury osobistej, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, współpraca z rodzicami, ze szkołami, placówkami medycznymi, kuratorem sądowym, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy. Świetlica działa w godzinach 1030 – 1830. Jest utworzona dla 30 dzieci.

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.