Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1444
W sumie: 50999

News

News zdjęcie id 307

Reintegracja zawodowa i społeczna na terenie Gminy Kunów

06.06.2016

W bieżącym roku "Fundacja Pomocna Dłoń" realizuje zadanie Reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Kunów w 2016 r. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację Pomocna Dłoń z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Gminę Kunów. Wszystkie działania oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie Burmistrza Lecha Łodeja.

Celem zadania jest przygotowywanie do uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz aktywizacja do uzyskania zatrudnienia bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami działań jest 10 osób korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.

Wsparcie dla osób biorących udział w działaniu opiera się na reintergacji społecznej i zawodowej: szkolenie z zakresu BHP, zajęcia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz zajęcia w grupie remontowo-budowlano-porządkowej. Dzięki w/w działaniom i wsparciu Gminy Kunów uczestnicy mogą podwyższać umiejętności zawodowe, które zwiększą ich możliwości pozyskania pracy. Czas trwania całego procesu reintegracji zawodowej dla uczestnika zakładany jest zwykle na 11 miesięcy co wynika z możliwości danych zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W okresie tym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, przy czym w okresie pierwszego miesiąca, tzw. okresie próbnym, kwota ta pomniejszana jest do 50%. Pieniądze te nie obciążają budżetu gminy, wypłaca je Centrum Integracji Społecznej, są refundowane przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego z Funduszu Pracy.

Uczesnicy zajęć pod opieką instruktora wykonali dotychczas wiele prac związanych z pracami remontowymi, budowlanymi oraz porządkowymi na terenie Gminy Kunów. Bardzo dużo działań związanych było z zagospodarowaniem oraz pielęgnacją terenów zieleni. Usunięto m.in. pas zieleni przed pracami rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Borowej w Wymysłowie, pomalowano pomieszczenia MGOPS. Obecnie uczestnicy programu przygotowują betonowe ogrodzenie na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w celu stworzenia miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Grupa pracowników wykonała także niezbędne remonty w pomieszczeniach świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, remont ogrodzenia przedszkola w Kunowie, malowanie ogrodzenia Biblioteki w Kunowie. Prace te można szacunkowo wycenić co do ich wartości, jednak najważniejsze korzyści to te, które płyną z zagospodarowania potencjalnej siły roboczej osób pozostających bez pracy, a także efekty poprawy wyglądu i porządku miejsc publicznych, świadczących o wizerunku miasta i gminy. Zatem korzyści osiągnięte po zakończeniu umowy należy rozpatrywać w kategoriach społeczno – ekonomicznych łącznie.

Zarówno "Fundacja Pomocna Dłoń" reprezentowana przez Panią Prezes Karolinę Nowak jak i Burmistrz Lech Łodej deklarują, że w przyszłości nadal będą współpracować na rzecz aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.