Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8751
W sumie: 74929

News

News zdjęcie id 279

Realizacja Programu 500 + w gminie Kunów

28.04.2016

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania świadczenia.

Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ jest złożenie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Wnioski przyjmowane są od 01.04.2016 r. Jeżeli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia tego roku. W tym przypadku na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia obowiązuje urząd ustawowy trzymiesięczny termin. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie. Wnioski można składać drogą tradycyjną w siedzibie MGOPS w Kunowie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Wnioski elektroniczne o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat jest wliczane do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

W związku z przygotowaniami do obsługi klientów w sprawach świadczeń wychowawczych (Program 500+) Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej przekazał z zasobów Urzędu Miasta i Gminy jedno duże pomieszczenie, które zostało wymalowane i przekazane przed 15.03.2016 r. dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. Od 16.03.2016 r. pomieszczenie to wyposażano w niezbędny sprzęt biurowy, a pracownicy w ramach zakresów czynności na stanowiskach merytorycznych, jak również w ramach dodatkowych czynności na innych stanowiskach pracy wydawali druki wniosków dotyczących w/w świadczeń informując jak wypełnić wniosek i na podstawie jakich dokumentów. Od 01.04.2016r w MGOPS w Kunowie przyjmowano wnioski. Do obsługi klientów tj. udzielanie niezbędnych informacji, wydawanie wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań w tych sprawach, jak również przyjmowanie i wydawanie korespondencji (decyzji) przejściowo uprawnionych jest 7 pracowników, a obsługa klientów odbywa się na 5 stanowiskach pracy.  Pracownicy Ci uczestniczyli w stosownych szkoleniach. Sprawy są załatwiane płynnie i bez kolejek.

Na dzień 27.04.2016 r. w ramach programu 500+ złożono ogółem 595 wniosków, wydano 391 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, wypłacono 608 świadczeń na kwotę 304.000 zł.      

Ponadto informujemy, że w dniu 4 maja 2016 r. od godziny 9.30 w ramach Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w mobilnym biurze (namiot + mikrobus) przed budynkiem Miejsko– Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, ul. Warszawska 48 będą prowadzić spotkania, podczas których będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu 500+

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.