Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Szczegółowe informacje

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, tel. (41) 261-31 -74 wew. 52

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+

  1. Podstawa prawna programu rodzina 500 + :
    Ustawa z dnia 1 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195)
  2. Osoby którym przysługuje świadczenie wychowawcze:
    Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia    
  3. Gdzie pobrać i złożyć wypełniony wniosek?

- osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów – pok 104, pok 105, pok. 110 od poniedziałku do piątku w godz 7.30 do 15.30
- przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu   empatia.mrpips.gov.pl.
-
uzupełniony wniosek można składać za pośrednictwem Poczty na adres Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów

4. Dokumenty dołączane do wniosku o świadczenie wychowawcze :
- kserokopia aktu urodzenia dzieci ( oryginał do wglądu)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ( oryginał do wglądu)
- należy posiadać nr rachunku bankowego który wymagany jest do wpisania we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego ( świadczenia wychowawcze będą przekazywane przelewem na wskazany nr konta bankowego wnioskodawcy).
Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko
i w tych przypadkach do wniosku należy dołączyć m.in.:

 - zaświadczenia z pracy, świadectwa pracy,  pity – 11, pit - 40 lub inne dokumenty obejmujące sytuację dochodową od 01.01.2014 do nadal.
- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od od osób fizycznych
-  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego  w tym dokumenty  poświadczające zmiany w sytuacji rodzinnej  bądź dochodowej tj. m.in w przypadku utraty lub uzyskania dochodów. W takich przypadkach indywidualna sytuacja dochodowa członków rodziny każdorazowo będzie weryfikowane przez pracowników MGOPS w Kunowie.
Zgodnie z ustawą podstawą do ustalenia dochodu rodziny w okresie od 01.04.2016 do 30.09.2017 będą dochody z 2014r. z uwzględnieniem indywidualnych zmian sytuacji dochodowej rodziny  (dochody utracone bądź uzyskane) od 01.01.2014 do nadal.

5.  Sposób wypełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze:
W części I wniosku należy wpisać dane wnioskodawcy wraz z aktualnym adresem zamieszkania wnioskodawcy  lub pobytu ( nie zameldowania ) oraz nr telefonu kontaktowego , który umożliwi szybki kontakt z wnioskodawcą w celu np. uzupełnienia wniosku . Należy podać również adres poczty elektronicznej – e-mail ( obowiązkowo w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną).
Wnioskodawca zaznacza we wniosku czy będzie ubiegał się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
W przypadku gdy wnioskodawca nie będzie ubiegał się o świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko należy uzupełnić tabelę B wniosku.
W części II wniosku zamieszczono oświadczenie dla osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,  tabelkę przeznaczoną na numer rachunku bankowego, miejsce przeznaczone do wpisania załączników składanych do wniosku .
Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia, wpisaniu numeru konta, i załączników, wniosek należy podpisać pod pouczeniem.

6. Terminy składania wniosków:
Wnioski można składać od 01.04.2016r.
Wnioski złożone w terminie do 01.07.2016 włącznie będą realizowane tzn. będą wydawane decyzje i realizowane wypłaty z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016r. Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w w/w terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami
W przypadku złożenia wniosku po 01.07.2016 świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca założenia wniosku.
Prawo do świadczenia wychowawczego  ustalane jest do 30.09.2017r. 
W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września następnego roku

7.Wydawanie wniosków:      

Od dnia 16.03.2016 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie pok. 104, 105 i 110 będzie można pobrać druki wniosków do świadczenia wychowawczego (500+). Pracownicy MGOPS wydający druki będą informować klientów, jak wypełniać wnioski oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków.

8. W Banku Spółdzielczym w Kunowie (budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie) – obok pomieszczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie można uzyskać informację jak założyć konto bankowe w celu wypłaty zasiłków z MGOPS.

9. Informacja telefoniczna:
- w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie w Kunowie tel. (41) 261 -31 - 74  wew 52
 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.