Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Darmowa pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie powiatu ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2017 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Kunówi Waśniów.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim porad prawnych w godzinach od 730 do 1130  udzielają:

 • adwokat Anna Orłowska – Cholewińska
 • adwokat Konrad Rożek
 • adwokat Rafał Szeląg
 • adwokat Magdalena Szurek
 • adwokat Rafał Świstak

natomiast w godzinach: od 1130 do 1530 porad prawnych udzielają:

 • radca prawny Mariusz Grzesiak
 • radca prawny Jakub Mazur

 

W roku 2017 dwa punkty nieopłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego (w gminach: Bałtów, Kunów i Waśniów) prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn

www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl tel. 884 938 188

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:

w gminach Bałtów i Waśniów: radca prawny Tobiasz Stefaniec

w gminie Kunów: radca prawny Beata Warsińska - Rożek

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnejw Gminie Bałtów 

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz.         800       do        1200

Środa              od godz.         1200     do        1400

Czwartek        od godz.         800       do        1200

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kunów

adres: 27 – 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek: od godz.           730     do        1130

Wtorek:           od godz.         1130    do        1530

Środa              od godz.           730     do        1130

Czwartek        od godz.          1130    do        1530

Piątek              od godz.           730     do        1130

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Wtorek:           od godz.         1130     do        1530

Środa              od godz.         0900     do        1100

Piątek              od godz.         1130     do        1530

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
  w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych)
  ,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

Pomoc prawna polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

-         prawa pracy,

-         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-         prawa cywilnego,

-         spraw karnych,

-         spraw administracyjnych,

-         ubezpieczenia społecznego,

-         spraw rodzinnych,

-        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione:

 • młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego;
 • kobiety w ciąży przedkładają dokument potwierdzający ciążę;
 •  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

UWAGA!

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl  

DODATKOWE DYŻURY

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w zamian za dzień 2 kwietnia 2018 roku - ustawowo wolny od pracy

ODPRACOWYWANIE_02.04.2018_rok (*.docx)

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl, urzadkunow@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.