Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9866
W sumie: 27885

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku”.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w 2 jednostkach organizacyjnych (podległych) i 30 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kunów w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -  INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku”.

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie"

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

więcej

Zaproszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb”.

więcej

Zaproszenie

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb”.

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji technicznej: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie".

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji i instalacji odsysania spalin w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie".

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji i instalacji odsysania spalin w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie".

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: "Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów".

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r.".

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „ Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa/remont drogi gminnej nr 001396T - ul. Prosta w Kunowie - dł. ok. 500 mb. Zadanie II: Rozbudowa drogi gminnej nr 001398T - ul. Górna w Kunowie - dł. ok. 650 mb.".

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w miejscowości Boksycka o nr ewid. 192, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71/1, 72/1, 73/1, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/4, 233/6, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/2, 242/2, 243, 117, 118, gmina Kunów, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r.”

więcej

Unieważnienie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa/remont drogi gminnej nr 001396T - ul. Prosta w Kunowie - dł. ok. 500 mb. Zadanie II: Rozbudowa drogi gminnej nr 001398T - ul. Górna w Kunowie - dł. ok. 650 mb.

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy - badania wstępne, okresowe i kontrolne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2016 r.”

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

opracowania dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy w Kol. Inwalidzkiej na mieszkania socjalno/komunalne i świetlicę wiejską”

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.