Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9862
W sumie: 27881

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  realizowany  jest przez  Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są  jednostki administracji samorządowej - powiaty i  gminy Województwa Świętokrzyskiego.
Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest  w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)
Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.
Od strony technicznej istotą rozwiązań systemu jest planowane zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych, gwarantujących bezpieczeństwo i sprawność systemu oraz zastosowane innowacyjnego podejścia w kreowaniu nowych zasobów informacji (danych) przestrzennej przez rozbudowane funkcje analityczne systemu. SIPWŚ z założenia ma się charakteryzować ścisłymi powiązaniami z bazami danych Krajowego Systemem Informacji o Terenie (KSIT), prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostów Powiatowych i Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, realizującym zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej.
Infrastrukturę techniczną systemu SIPWŚ ma stanowić konieczny do jego budowy sprzęt, oprogramowanie oraz zasoby danych przestrzennych. W zakresie oprogramowania systemu dla samorządowych beneficjentów projektu SIPWŚ zostaną dostarczone dedykowane rozwiązania oraz programy narzędziowe z zakresu SIP, usprawniające funkcjonowanie organizacji samorządowej, w tym usprawniające wydanie decyzji administracyjnych.
W ramach projektu planowane jest opracowane lub zmodernizowane zasobów danych przestrzennych, takich jak:
• baza metadanych dla wszystkich zasobów danych przestrzennych systemu,
• regionalna mapa numeryczna o skali opracowania 1:50 0000, oparta o dane zasobu numerycznej mapy VMapL2, sklasyfikowana i uszczegółowiona w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników projektowanego systemu,
• jednorodna baza danych map topograficznych o skali opracowania 1:10 000 w formacie rastrowym,
• numeryczna ortofotomapa dla obszarów zurbanizowanych i obszarów o szczególnym znaczeniu – o rozdzielczości terenowej 25 cm, w skali 1:10 000, stanowiąca podstawę budowy wydzielonych arkuszy TBD dla kluczowych rejonów województwa świętokrzyskiego,
• baza punktów adresowych,
• baza danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego województwa utworzona na podstawie materiałów źródłowych gmin i województwa.

Do efektów realizacji projektu należą między innymi:
1. Zapewnienie powszechnego dostępu do aktualizowanych, referencyjnych oraz tematycznych baz danych charakteryzujących Województwo Świętokrzyskie, w szczególności do baz danych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz województwa przez udostępnienie w sieci Internet metod oraz technik publikowania i udostępniania danych (portal mapowy),
2. Usprawnienie funkcjonowania administracji województwa, powiatu oraz gmin przez skrócenie czasu przygotowania decyzji, postanowień dla procedur administracyjnych odnoszących się do gospodarki przestrzennej o minimum 10%, dzięki wdrożeniu systemu.
Planowane jest stworzenie mechanizmów rozbudowy bazy danych tematycznych systemu o nowe zasoby informacji (danych) przestrzennej przez sukcesywne rozbudowanie bazy danych systemu o wyniki analityczne w zakresie nie mniejszym niż 20 nowych warstw danych rocznie od daty zakończenia wdrożenia systemu.


Lista Partnerów Projektu SIPWŚ:
1. Województwo Świętokrzyskie
2. Gmina Baćkowice
3. Gmina Bałtów
4. Gmina Bejsce
5. Gmina Bieliny
6. Gmina Bliżyn
7. Gmina Bodzechów
8. Miasto i Gmina Bodzentyn
9. Gmina Bogoria 
10. Gmina Brody
11. Miasto i Gmina Busko–Zdrój
12. Powiat Buski
13. Miasto i Gmina Chęciny
14. Miasto i Gmina Chmielnik
15. Gmina Czarnocin
16. Miasto i Gmina Ćmielów
17. Miasto i Gmina Daleszyce
18. Gmina Dwikozy
19. Miasto i Gmina Działoszyce
20. Gmina Fałków 
21. Gmina Gnojno 
22. Gmina Gowarczów
23. Gmina Górno
24. Gmina Imielno 
25. Gmina Iwaniska
26. Miasto i Gmina Jędrzejów
27. Powiat Jędrzejowski
28. Miasto i Gmina Kazimierza Wielka
29. Powiat Kazimierski
30. Miasto Kielce
31. Powiat Kielecki
32. Gmina Kije 
33. Gmina Klimontów
34. Gmina Kluczewsko
35. Miasto i Gmina Końskie 
36. Powiat Konecki
37. Miasto i Gmina Koprzywnica
38. Gmina Krasocin 
39. Miasto i Gmina Kunów 
40. Gmina Lipnik 
41. Gmina Łagów 
42. Gmina Łączna 
43. Gmina Łoniów 
44. Gmina Łopuszno
45. Gmina Łubnice 
46. Miasto i Gmina Małogoszcz 
47. Gmina Masłów 
48. Gmina Michałów
49. Gmina Miedziana Góra 
50. Gmina Mirzec
51. Gmina Mniów
52. Gmina Morawica
53. Gmina Moskorzew
54. Gmina Nagłowice 
55. Gmina Nowa Słupia
56. Gmina Nowy Korczyn
57. Gmina Obrazów
58. Gmina Oksa
59. Gmina Oleśnica
60. Gmina Opatowiec
61. Miasto i Gmina Opatów
62. Powiat Opatowski
63. Miasto i Gmina Osiek
64. Miasto Ostrowiec
65. Powiat Ostrowiecki
66. Miasto i Gmina Ożarów
67. Gmina Pacanów 
68. Gmina Pawłów 
69. Gmina Piekoszów
70. Gmina Pierzchnica 
71. Miasto i Gmina Pińczów
72. Powiat Pińczowski
73. Miasto i Gmina Połaniec 
74. Gmina Radków 
75. Gmina Radoszyce 
76. Gmina Raków 
77. Gmina Ruda Maleniecka
78. Gmina Rytwiany 
79. Gmina Sadowie
80. Gmina Samborzec
81. Miasto Sandomierz
82. Powiat Sandomierski 
83. Gmina Secemin 
84. Miasto i Gmina Sędziszów 
85. Gmina Sitkówka-Nowiny
86. Miasto i Gmina Skalbmierz 
87. Miasto Skarżysko-Kamienna 
88. Powiat Skarżyski
89. Gmina Skarżysko-Kościelne
90. Gmina Słupia Jędrzejowska 
91. Gmina Słupia Konecka 
92. Gmina Smyków
93. Gmina Sobków 
94. Gmina Solec-Zdrój
95. Miasto Starachowice
96. Powiat Starachowicki
97. Miasto i Gmina Staszów
98. Powiat Staszowski
99. Miasto i Gmina Stąporków
100. Gmina Stopnica
101. Gmina Strawczyn
102. Miasto i Gmina Suchedniów
103. Gmina Szydłów
104. Gmina Tarłów
105. Gmina Tuczępy 
106. Gmina Waśniów
107. Miasto i Gmina Wąchock
108. Gmina Wilczyce
109. Gmina Wiślica
110. Miasto i Gmina Włoszczowa 
111. Powiat Włoszczowski 
112. Gmina Wodzisław 
113. Gmina Wojciechowice
114. Gmina Zagnańsk
115. Miasto i Gmina Zawichost
116. Gmina Złota

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.