Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Ogłoszenia

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na rok 2017

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 3 w budynku administracyjno-handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Ogłoszenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz wysokości tej dotacji

więcej

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargów

więcej

Zaproszenie

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm.Kunów.

 

więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Gryf"

więcej

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (przyjętego Uchwałą Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r.) podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje

więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego  o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Zarządzenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów . Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm.Kunów znajdujący się w budynku OSP w Nietulisku Małym z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy   .

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

Wykaz

Organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Kunów

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 210/2 o pow: 0.20ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 211/2 o pow: 0.16ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa zabudowana basenem przeciwpożarowym w złym stanie technicznym, oznaczona jako działka numer 3882/10 o pow: 0.7194ha położona w miejscowości Kunów gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Kunów -  działka  nr 3882/10  o  pow. 0.7194 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą KI1O/00057637/8.

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

więcej

Uchwała Nr 2/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie.

więcej

Uchwała Nr 1/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Ratownictwo i ochrona ludności" - "Doposażanie jednostki OSP w Janiku w umundurowanie"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Pomoc społeczna" - "Wydawanie żywności najbiedniejszych mieszkańcom Gminy Kunów"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Dużym

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Prawęcinie

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (przyjętego Uchwałą Nr LX/400/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 06.11.2014 roku)podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje.

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP Agromet w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Bukowiu

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Małym

więcej

Ogłoszenie

Wybór podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji.

więcej

Ogłoszenie

O konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl, urzadkunow@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.