Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Referat Spraw Obywatelskich - p.111

Inspektor ds. meldunków i ewidencji ludności - Renata Trojanowska
 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania,
3) współpraca z Wojewódzkim Bankiem Danych w zakresie ewidencji ludności,
4) realizacja zadań związanych z nadawaniem numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności „PESEL”,
5) udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
6) przesyłanie dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy informacji o

aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat ,
7) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu ,
8) współdziałanie z organami policji , służb bezpieczeństwa publicznego , wojska i innymi
jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ewidencji ludności oraz w
zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego ,
9) prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców ,
10) realizacja zadań o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przygotowanie dokumentów do kwalifikacji wojskowej oraz w niej uczestniczenie ,
b) sporządzanie sprawozdań dotyczących kwalifikacji ,
c) opracowanie i utrzymanie w stałej aktualizacji planów Akcji Kurierskiej ,
d) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji „ Dotychczasowego Miejsca Pracy „ (DMP) ,
e) prowadzenie spraw w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby sił zbrojnych
oraz innych jednostek uprawnionych do wnioskowania ,
11) realizacja zadań z zakresu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej ,
12) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych ,
13) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych ,
14) planowanie działalności związanej z Miejsko – Gminnym Komitetem Przeciwpowodziowym ,
15) aktualizacja planów operacyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ,
16) składanie sprawozdań rocznych jak i każdorazowo po zaistniałych powodziach i przesłanie ich
do Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego ,
17) prowadzenie stałych dyżurów po wprowadzenie pogotowia alarmowego i ciągła współpraca z
Centrum Zarządzania Kryzysowego ,
18) organizowanie i kierowanie przygotowaniem służb w zakresie ratownictwa udzielania pomocy
poszkodowanych oraz ewakuacji i o przyjęcia ludności ze stref zagrożeń spowodowanych
siłami przyrody , awariami obiektów technicznych oraz skutków działań konfliktów
zbrojnych ,
19) planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej miasta i gminy ,
20) organizowanie szkoleń i ćwiczeń formacji obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie
powszechnej samoobrony ,
21) przygotowanie i zapewnienie działania systemu kierowania , wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania ,
22) organizowanie funkcjonowania stałego dyżuru dla potrzeb Burmistrz Miasta i Gminy na czas
zagrożeń czasu „P” i „W” ,
23) nadzór nad realizacją zadań OC przekazanych członkom zespołu kierowania obroną cywilna
miasta i gminy ,
24) nadzorowanie i koordynowanie klubów sportowych i organizacji zajmujących się sportem
i kultura fizyczną ,
25) sprawowanie nadzoru nad zbiórkami i zgromadzeniami publicznymi na terenie Gminy ,
26) kontrolowanie obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat ,
27) prowadzenie czynności egzekucyjnych w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego lub
nauki w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym ,
28) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ,
29) rozliczenie dokumentacji związanej z zakupem paliw i części zamiennych do pojazdów i
urządzeń pożarniczych ,
30) dokonywanie zakupów wyposażenia pożarniczego indywidualnego strażaków jak i sprzęty
pożarniczego dla poszczególnych jednostek ,
31) nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji autobusowej na terenie miasta i gminy ,
32) prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.