Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego - p.101

mgr inż. Andrzej Sidor – inspektor

mgr Joanna Machula – inspektor

Informacja dla interesanta o sprawach załatwianych w referacie:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • przyjmowanie zgłoszeń o wyrobach zawierających azbest
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych
 • wydawanie decyzji ws. naruszenia stanu wody na gruncie
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych i ścieków
 • wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. niewłaściwego postępowania z odpadami i ściekami
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. bezdomnych zwierząt
 • opiniowanie planów łowieckich
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. szkód łowieckich
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
 • przyjmowanie zgłoszeń o stratach w produkcji rolnej spowodowanych klęską żywiołową
 • zgłaszanie do ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy zawartych w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • przyjmowanie i przesyłanie wniosków składanych do CEIDG
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
 • promocja gminy

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.