Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Referat Gospodarki Przestrzennej - p.213

mgr inż. Katarzyna Kozieł – Kierownik Referatu

mgr Beata Gierczak – inspektor

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy poprzez:

- Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Udzielanie informacji i zaświadczeń o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przyjmowanie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek.

- Wydawanie opinii w zakresie udzielenia koncesji na wydobycie kopalin oraz na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

- Przeprowadzanie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót planistycznych.

2. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

3. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie:

- art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) 

- art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r.nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

- art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z późn. zm.)

- umów cywilno-prawnych, wykup działek zajętych pod drogami oraz występowanie z wnioskami o wywłaszczenie zajętego pasem drogowym terenu.

4. Prowadzenie postępowań o ustalenie i zapłatę odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kunów. 

5. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Kunów oraz Gimnazjum w Kunowie.

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.