Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12775
W sumie: 172207

Wzory druków

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (*.pdf)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (*.pdf)

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa + oświadczenia o nazwiskach (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z dostosowaniem pisowni + oświadczenia o nazwiskach (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu (*.doc)

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (*.doc)

Zgłoszenie pobytu stałego (*.pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (*.pdf)

Zgłoszenie pobytu czasowego (*.pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (*.pdf)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (*.pdf)

Zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Polski (*.pdf)

Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (*.pdf)

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o ustalenie odszkodowania za działkę przejętą (*.pdf)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłącza (*.pdf)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu (*.pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Miejscowego planu zagospodarowania  (*.pdf)

Wniosek o wydanie informacji z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Wniosek o wydanie opinii dot. wstępnego podziału nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o wydanie opini dot. lokalizacji ogrodzenia (*.pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MpzpMiG Kunow (*.pdf)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robot (*.pdf)

Wniosek o zaświadczenie o zgodności z MpzpMiG Kunów (*.pdf)

Wniosek o zmiane przeznaczenia terenów w MpzpMiG Kunow (*.pdf)

 

Referat Gospodarki Mieniem

Druki na podział nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (*.pdf)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego (*.pdf)

Wniosek o najem świetlicy wiejskiej (*.pdf)

Wniosek o podział nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 98. (*.pdf)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu (*.pdf)

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

 

 

Referat Organizacyjny

Wniosek Rp-7 (*.doc)

Wniosek o przyznanie stypedium szkolnego (*.pdf)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (*.pdf)

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o przedłużenie terminu ważności zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne

Ewidencja działalności gospodarczej - CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w sklepie)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w gastronomii)

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie poświadczonej kopii dokumentu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych (*.doc)

Wniosek o wpis do ewidencji gospodarstwa agroturystycznego, pokoi gościnnych

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji dot. gospodartwa agroturystycznego, pokoi gościnnych

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług - gosp. agrotur., pokoje gościnne

Wniosek o dokonanie oględzin złomów lub wywrotów

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia ws. usunięcia drzew (*.doc)

 

Referat Księgowości i Wymiaru Podatków

Deklaracja na podatek leśny (*.pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Deklaracja na podatek rolny (*.pdf)

Informacja o gruntach (*.pdf)

Informacja o lasach (*.pdf)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Oświadczenie (załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego) (*.doc)

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (*.pdf)

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Załącznik nr 1 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

 

 

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.