Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9876
W sumie: 27895

Wzory druków

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (*.pdf)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (*.pdf)

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa + oświadczenia o nazwiskach (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z dostosowaniem pisowni + oświadczenia o nazwiskach (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu z dostosowaniem pisowni (*.doc)

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu (*.doc)

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (*.doc)

Zgłoszenie pobytu stałego (*.pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (*.pdf)

Zgłoszenie pobytu czasowego (*.pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (*.pdf)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (*.pdf)

Zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Polski (*.pdf)

Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (*.pdf)

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o ustalenie odszkodowania za działkę przejętą (*.pdf)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłącza (*.pdf)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu (*.pdf)

Wniosek o wydanie zaswiadczenia z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Wniosek o wydanie informacji z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Wniosek o wydanie opinii dot. wstępnego podziału nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o wydanie opini dot. lokalizacji ogrodzenia (*.pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MpzpMiG Kunow (*.pdf)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robot (*.pdf)

Wniosek o zaświadczenie o zgodności z MpzpMiG Kunow (*.pdf)

Wniosek o zmiane przeznaczenia terenow w MpzpMiG Kunow (*.pdf)

Wniosek o zmianie przeznaczenia terenów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Mpzp MiG Kunów (*.pdf)

 

Referat Gospodarki Mieniem

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (*.pdf)

Wniosek o wynajem użyczenie świetlicy wiejskiej (*.pdf)

Wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 98 (*.pdf)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (*.pdf)

Wniosek o wydzierżawienie gruntu (*.pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym (*.pdf)

Wniosek o podział nieruchomości dot. drogi powiatowej (*.pdf)

Wniosek o podział nieruchomości dot. drogi gminnej (*.pdf)

 

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Klauzula infor. do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunow (*.pdf)

Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (*.pdf)

Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego (*.pdf)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (*.pdf)

Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1a1a (*.pdf)

Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2a1a (*.pdf)

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis (*.pdf)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1a1a (*.pdf)

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2 (*.pdf)

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 5a1a (*.pdf)

Sprawozdanie  z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 6a1a (*.pdf)

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunow (*.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (*.pdf)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (*.pdf)

Wniosek o dofinansowanie (*.pdf)

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego (*.pdf)

 

Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*.pdf)

Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (*.pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (*.pdf)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detal) (*.doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia) (*.doc)

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych (*.doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie oprożniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (*.doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewow) (*.doc)

Wniozek o zmianę terminu ważności zezwolenia na usunięcie drzew (*.doc)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (*.doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia ws. usunięcia drzew (*.doc)

Wniosek o dokonanie oględzin złomów lub wywrotów (*.doc)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (.doc)

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekow (*.doc)

Wniosek o dofinansowanie utylizacji odpadow zawierających azbest (*.doc)

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (*.doc)

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (*.doc)

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (*.doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (*.doc)

Wniosek o wydanie poświadczonej kopii dokumentu (*.doc)

 

Referat Księgowości i Wymiaru Podatków

Deklaracja na podatek leśny (*.pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Deklaracja na podatek rolny (*.pdf)

Informacja o gruntach (*.pdf)

Informacja o lasach (*.pdf)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęgowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (*.pdf)

UPL -1p-1-pelnomocnictwo do podpisywania deklaracji skladanej w postaci papierowej (*.pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (*.doc)

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty (*.pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach (*.pdf)

Wniosek o zwrot (*.pdf)

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (*.pdf)

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Załącznik nr 1 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (*.pdf)

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o lasach (*.pdf)

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (*.pdf)

 

 

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.