Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7777
W sumie: 75273

Ogłoszone powyżej 130 tys. złotych

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak sprawy: ZP.I.271.17.2021)  

więcej

Modyfikacja nr I treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak: ZP.I.271.17.2021)
 
Modyfikacja nr I treści SWZ oraz załączniki po zmianach znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

więcej

Wyjaśnienie nr I treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak: ZP.I.271.17.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2024 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.16.2021)   

więcej

Wyjaśnienie nr II treści SWZ oraz zmiana SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak: ZP.I.271.17.2021)

 Uwaga!!!: zmiana terminu składania ofert: 10.01.2022 r. do godz. 10:00

więcej

Wyjaśnienie nr III treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak: ZP.I.271.17.2021)

Wyjaśnienie nr III treści SWZ znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

więcej

Wyjaśnienie nr IV treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2” (znak: ZP.I.271.17.2021)

Wyjaśnienie nr IV treści SWZ znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

więcej

Wyjaśnienie nr I treści SWZ oraz zmiana SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” (znak: ZP.I.271.14.2021)

Uwaga!!!: zmiana terminu składania ofert: 17.11.2021 r. do godz. 10:00

 

więcej

Wyjaśnienie nr II treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” (znak: ZP.I.271.14.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Dostawa jednego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (znak sprawy: ZP.I.271.15.2021)   

SWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka” (znak sprawy: ZP.I.271.2.2021) 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w miejscowości Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.I.271.3.2021

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Budowa windy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych w Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: ZP.I.271.4.2021) 

SWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich” (znak sprawy: ZP.I.271.5.2021) 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
„Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich” (znak sprawy: ZP.I.271.6.2021) 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty znak sprawy: ZP.I.271.7.2021

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie”; Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku”; Zadanie nr 3: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie”; Zadanie nr 4: „Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.I.271.7.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie”; Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku”; Zadanie nr 3: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie” (znak sprawy: ZP.I.271.9.2021)   

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Dostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich” (znak sprawy: ZP.I.271.8.2021) 

SWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

 

Wyjaśnienie nr I treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich” (znak sprawy: ZP.I.271.8.2021)

Wyjaśnienie nr I treści SWZ (*.pdf)

 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietulisko Duże” (znak sprawy: ZP.I.271.10.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocimów” (znak sprawy: ZP.I.271.11.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Rudka” (znak sprawy: ZP.I.271.13.2021)  

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Zadanie nr 1. Wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem pasa drogi powiatowej nr 0658T ul. Okrężnej w Janiku po budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Janik - Kunów” oraz „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658”; Zadanie nr 2. Wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem pasa drogi powiatowej nr 0657T ul. Ostrowieckiej w Janiku i nr 0658T ul. Grabowieckiej w Kunowie po budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Janik - Kunów” (znak sprawy: ZP.I.271.12.2021)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.14.2021)  

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: ZP.I.271.1.2021) 

 

Ogłoszenie - do pobrania (*.pdf)

SWZ - do pobrania (*.pdf)

Załącznik  nr 1 do SWZ (*.doc)

Załącznik nr 1a do SWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SWZ (*.docx)

Załącznik nr 3 do SWZ (*.doc)

Załącznik nr 4 do SWZ (*.doc)

Załącznik nr 5 do SWZ (*.doc)

Załącznik nr 6 do SWZ (.doc)

Załącznik nr 7 do SWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SWZ (*.docx)

 

Wyjaśnienie nr I treści SWZ 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: ZP.I.271.1.2021)

Wyjaśnienie nr I treści SWZ (*.pdf)

 

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.