Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7506
W sumie: 38179

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: ZP.I.271.15.2020) 

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1c do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a - 2d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: ZP.I.271.15.2020)


Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 08.01.2021 r. do godz. 10:00

 

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Ujednolicony SIWZ po zmianach z dnia 30.12.2020r (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - wykaz podmiotowych punktów poboru oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (taryfa C11) po zmianach z dnia 30.12.2020r (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 2a-2d - Wyliczenie stawki cenowej od oferty (Formularz cenowy) w wersji edytowalnej (*.docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 5 - Oąwiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy po zmianach 30.12.2020r (.pdf)

Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw w wersji edytowalnej (*.doc)

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: ZP.I.271.15.2020).

Informacja z sesji otwarcia ofert (*.pdf)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: ZP.I.271.15.2020) 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.pdf)

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.