Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9943
W sumie: 27962

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.22.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych ” (znak sprawy: ZP.II.271.24.2020)

 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.21.2020)

 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.23.2020)

więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na:: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: IGP.II.271.20.2020)

 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 poz.1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.20.2020)

 

więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na. „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0012 – Nietulisko Duże, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 655/2,
a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 654” (znak sprawy: ZP.II.271.14.2020)

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.16.2020)

więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w  obrębie 0006 - Janik gmina  Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.15.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.19.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 308/100 przy ul. Prostej w Kunowie” (znak sprawy: ZP.II.271.18.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0012 - Nietulisko Duże, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 655/2, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 654” (znak sprawy: ZP.II.271.14.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007 – Kolonia Inwalidzka, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 134, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 122/2” (znak sprawy: ZP.II.271.16.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020 r.” (znak sprawy: ZP.II.271.17.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 0006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.15.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 605/2, położonej w obrębie 006 – Janik, gmina Kunów” (znak sprawy: ZP.II.271.13.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie oddziału nieruchomości” (znak sprawy: ZP.II.271.11.2020, ZP.II.271.12.2020)

 

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0013 - Nietulisko Małe, gmina Kunów, tj. nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 237/6 i 237/8, a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 238” (znak sprawy: IGP.II.271.8.2019)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.3.2020, ZP.II.271.9.2020)

 

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół” (znak sprawy: ZP.III.271.6.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.8.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.” (znak sprawy: ZP.II.271.10.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.7.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Dostawa 20 laptopów wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na realizację nauki zdalnej dla szkół”.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Usługa polegająca na spakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów” (znak sprawy: IGP.II.271.6.2020).

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2020/2021 roku.”.

więcej

Zaproszenie

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na : Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: emisję 2 ogłoszeń prasowych w wydaniach lokalnych obejmujących co najmniej powiat ostrowiecki, w tym gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym, dotyczących realizacji projektu.

więcej

Zaproszenie

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" obejmująca: zaprojektowanie i wykonanie 1 szt. trwałego plakatu informacyjnego dotyczącego realizacji projektu.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych ” (znak sprawy: IGP.II.271.2.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.1.2020)

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.