Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7541
W sumie: 38214

Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” (znak sprawy: ZP.I.271.13.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: ZP.I.271.15.2020) 

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.14.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.12.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.11.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ” (znak sprawy: ZP.I.271.10.2020)

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów” (znak sprawy: ZP.I.271.9.2020)

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem” (znak sprawy: ZP.I.271.8.2020).

więcej

Informacja

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem” (znak sprawy: ZP.I.271

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem” (znak sprawy: ZP.I.271.8.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do negocjacji

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu toczącym się jako przetarg nieograniczony pod znakiem ZP.I.271.6.2020, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.7.2020) 

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.” (znak sprawy: ZP.I.271.6.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów” (znak sprawy: IGP.I.271.5.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: Zadanie nr 1. „Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie”; Zadanie nr 2. „Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie”; Zadanie nr 3. „Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem”; Zadanie nr 4. „Termomodernizacja i przebudowa budynku urzędu w Kunowie”; Zadanie nr 5. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Dołach Biskupich” (znak sprawy: IGP.I.271.3.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: IGP.I.271.1.2020)

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów” (znak sprawy: IGP.I.271.2.2020)

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.