Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9900
W sumie: 27919

Pożytek publiczny

Zarządzenie Nr 141.2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 172.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 173.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 195.2020 z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 200.2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 206.2020 z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 215.2020 z dnia 25.09.2020r.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 230.2020 z dnia 12.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 231.2020 z dnia 15.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 246.2020 z dnia 06.11.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 250 z dnia 09.112020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Uchwała Nr XLV.270.2020

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 05.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 58.2021 z dnia 12.03.2021r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 95.2021 z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 98.2021 z dnia 19.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 107.2021 z dnia 04.06.2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 110.2021 z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 127.2021 z dnia 01.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie nr 128.2021 z dnia 02.07.2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021r.

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 145.2021 z dnia 27.07.2021r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021r. oraz o wysokości jej dotacji 

więcej

Uproszczona oferta o realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta o realizację zadania publicznego - Stowarzszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"

więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Boksycki

więcej

Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania(*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 46.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otawrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 41.2020 z dnia 02.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Zarządzenie Nr 34.2020 z dnia 21.02.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii 

więcej

Zarządzenie Nr 19.2020 z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na czlonków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 18.2020 z dnia 28.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

więcej

Uchwała Nr XXII.136.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

więcej

Uchwała Nr XXV.155.2019 z dnia 30.12.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

więcej

Uproszczona oferta

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej"

więcej

Protokół

z przeprowadzonych w dniu 7 listopada 2019 roku konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

więcej

UPROSZCZONA OFERTA

Uproszczona oferta  realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki

więcej

UPROSZCZONA OFERTA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów

więcej

UPROSZCZONA OFERTA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów

więcej

Zarządzenie Nr 239.2019 z dnia 24.10.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

więcej

Zarządzenie Nr 186.2019 z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji

więcej

Zarządzenie Nr 169.2019 z dnia 07.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r 

więcej

Zarządzenie Nr 165.2019 z dnia 05.08.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 158.2019 z dnia 25.07.2019 r.

w sprawie odrzucenia podmiotu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 139.2019 z dnia 01.07.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019r. 

więcej

Zarządzenie Nr 137.2019 z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 131.2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji 

więcej

Zarządzenie Nr 106.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.

więcej

Zarządzenie Nr 99.2019 z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 98.2019 z dnia 24.05.2019 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku"

więcej

Zarządzenie Nr 85.2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 79.2019 z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.

więcej

Zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 15.04.2019 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 54.2019 z dnia 26.03.2019 r

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 51.2019 z dnia 21.03.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. 

więcej

Zarządzenie Nr 48.2019 z dnia 19.03.2019 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz o wysokości tej dotacji 

więcej

Zarządzenie Nr 32.2019 z dnia 21.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej

Zarządzenie Nr 31.2019 z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej

Zarządzenie Nr 28.2019 z dnia 19.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

więcej

Uchwała Nr VII.36.2019

w sprawie zamiany Uchwały Nr VI.30.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.01.2019 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

więcej

Uchwała Nr VI.30.2019

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

więcej

Zarządzenie Nr 258.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

więcej

Zarządzenie Nr 253.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.